cd - chuyển thư mục nhanh trong Terminal

cd - chuyển thư mục nhanh trong Terminal

Faster way to jump directories in Unix Terminal

Ae nào đang làm việc trên Terminal hàng ngày mà vẫn đang gõ cd để chuyển directory thì tham khảo và trải nghiệm mấy tool/ plugin này ngay nhé.

zsh + ohmyzsh

Thay vì cd ../../ để back lại 2 nấc thư mục thì bạn có thể gõ ...

Cứ thêm 1 chấm thì sẽ back thêm 1 nấc.

autojump

Tool sẽ giúp bạn bay đến thư mục bạn từng đến trong lịch sử qua từ khoá bạn tìm kiếm.

Chỉ cần gõ j {1 phần tên của thư mục}

Ví dụ

j lamb là sẽ đưa bạn tới ~/git/aws/example/something/lambda/ nếu đó là thư mục gần nhất bạn từng đến mà có chứa chữ "lamb"


Ae có tip/tool gì hay khác để navigate trên terminal thuận tiện, nhanh chóng hơn thì chia sẻ thêm ở comment nhé.