Cuộn chuột trong Terminal Cloud9 khi dùng zsh

Cuộn chuột trong Terminal Cloud9 khi dùng zsh

#short #tips

Nếu bạn cài zsh trên AWS Cloud9 và nhận thấy cuộn chuột lên sẽ chỉ hiện ra các dòng lệnh trong lịch sử thay vì kéo screen lên để xem kết quả của dòng lệnh gần nhất thì có cách đây.

Chỉ việc nhảy vào file ~/oh-my-zsh/lib/key-bindings.zsh và comment out dòng echoti smkx

Ref: https://github.com/c9/core/issues/270#issuecomment-572072672